Thẻ tín dụng BVBank tốt nhất 09-2023

Trần Thị Diễm Quỳnh

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Travel

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
399.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí giao dịch ngoại tệ
Chọn thẻ để so sánh
Hoàn tiền

Thẻ tín dụng Bản Việt shopON

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
499.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Lifestyle

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
999.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Classic

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Standard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
JCB

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB 7-Eleven

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh

Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Link

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
30.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt, Tích điểm thưởng Visa

Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng VISA Ms. Bản Việt

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
10.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
299đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh

Thẻ tín dụng Bản Việt

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Travel

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Travel

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt shopON

Thẻ tín dụng Bản Việt shopON

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Lifestyle

Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Lifestyle

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Classic

Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Classic

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Gold

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Standard

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Standard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Platinum

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt JCB 7-Eleven

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB 7-Eleven

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt

Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Link

Thẻ tín dụng Bản Việt JCB Link

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Platinum

Thẻ tín dụng Bản Việt VISA Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VISA Ms. Bản Việt

Thẻ tín dụng VISA Ms. Bản Việt

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ