Thẻ tín dụng SHB tốt nhất 11-2023

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ tín dụng SHB Visa Platinum Star

Đặc quyền
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
999.000đ Phí thường niên
30.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí phát hành thẻ và phí thường niên năm đầu; Hoàn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt doanh số chi tiêu 200 triệu đồng ở năm hiện tại.
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng SHB MasterCard

Trả góp 0% lãi suất
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
350.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm tiếp theo khi chủ thẻ chính đạt điều kiện doanh số chi tiêu thẻ theo chính sách của SHB từng thời kỳ.
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard Cashback

Hoàn tiền
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
599.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Không áp dụng
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng SHB-Vinaphone MasterCard

Trả góp 0% lãi suất
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
350.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên 02 năm đầu.
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng SHB – FCB MasterCard Credit

Hoàn tiền
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
350.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ chính (phí thường niên thẻ chính chỉ 499.000 VND).
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng SHB Visa Platinum

Đặc quyền
2.000.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
800.000đ Phí thường niên
30.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên thẻ phụ năm đầu với thẻ phát hành lần đầu tiên
  • Miễn phí phát hành thẻ và phí thường niên năm đầu; Hoàn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt doanh số chi tiêu 200 triệu đồng ở năm hiện tại.
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng SHB

Công cụ thẻ tín dụng

CardMatch™ by Fingo

Giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm thẻ tín dụng của bạn

Công cụ so sánh thẻ tín dụng

So sánh 03 thẻ tín dụng từ các đối tác Fingo

Tính lãi suất trả góp thẻ tín dụng

Công cụ tính lãi suất trả góp bằng thẻ tín dụng

Tra cứu ưu đãi thẻ tín dụng

Khám phá thế giới ngập tràn ưu đãi từ thẻ tín dụng

Fingo Review SHB

Hướng dẫn thẻ tín dụng

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ