Tại Fingo.vn, chúng tôi cam kết cung cấp sự so sánh công bằng, đầy đủ và khách quan các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho người dùng.

Dưới đây là các nguyên tắc biên tập nội dung của Fingo:

Chính xác: Đội ngũ của Fingo nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và cập nhật liên tục về các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Nếu bạn thấy bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào trong nội dung của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa chúng một cách kịp thời.

Công bằng: Fingo không ưu tiên bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính nào cụ thể trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp sự so sánh khách quan và công bằng cho người dùng.