Thẻ tín dụng các ngân hàng tốt nhất 06-2023

Huỳnh Bảo Trâm
Trần Bình Tú
Lê Văn Thiết
Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.
Mastercard

Thẻ tín dụng VietinBank Mastercard Premium

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
1.000.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Du lịch Mastercard

Ngập tràn ưu đãi khi đăng ký thẻ tín dụng HSBC TravelOne

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
1.500.000đ Phí thường niên
15.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Chọn thẻ để so sánh
Hoàn tiền Mastercard

Thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Mastercard

Thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Rewards Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng SeABank Visa Signature

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên nếu có ít nhất 2 giao dịch thanh toán có tổng giá trị đạt tối thiểu 15 triệu VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được kích hoạt.
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng DongA Bank Visa Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
300.000đ Phí thường niên
4.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng DongA Bank Visa Classic

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
200.000đ Phí thường niên
4.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu, Hoàn tiền Visa

Thẻ tín dụng TPBank EVO Visa Silver

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
285.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu JCB

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
399.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu JCB

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
199.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu JCB

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Classic

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
30.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
99.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Du lịch, Hoàn tiền Visa

Thẻ tín dụng Public Bank Visa Signature

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
3.000.000đ Phí thường niên
50.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ tín dụng VietinBank Mastercard Premium

Thẻ tín dụng VietinBank Mastercard Premium

Thêm thẻ
Ngập tràn ưu đãi khi đăng ký thẻ tín dụng HSBC TravelOne

Ngập tràn ưu đãi khi đăng ký thẻ tín dụng HSBC TravelOne

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum

Thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Cashback Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Rewards Gold

Thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard Rewards Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng SeABank Visa Signature

Thẻ tín dụng SeABank Visa Signature

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng DongA Bank Visa Gold

Thẻ tín dụng DongA Bank Visa Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng DongA Bank Visa Classic

Thẻ tín dụng DongA Bank Visa Classic

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng TPBank EVO Visa Silver

Thẻ tín dụng TPBank EVO Visa Silver

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Platinum

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Gold

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Classic

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Classic

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Public Bank Visa Signature

Thẻ tín dụng Public Bank Visa Signature

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ