Thẻ tín dụng Rút tiền mặt tốt nhất 06-2023

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.
Rút tiền mặt Mastercard

Thẻ Siêu Miễn Phí MSB Mastercard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
1.000.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
12.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng HDBank Napas Flex

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt Visa

Thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi Low Fee

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
200.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
 • Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu tổng chi tiêu năm trước đạt tối thiểu 50 triệu đồng
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt, Trả góp 0% lãi suất Visa

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
200.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng nội địa ACB Express

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
20.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
299.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM và Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB trên toàn quốc
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt, Tích điểm thưởng Mastercard

Thẻ tín dụng VPBank Platinum MasterCard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
1.000.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
699.000đ Phí thường niên
15.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên năm tiếp theo cho thẻ chính khi Thẻ chính và thẻ phụ có tổng doanh số giao dịch từ 150 triệu VNĐ trở lên trong năm liền trước.
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt, Tích điểm thưởng Mastercard

Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
70.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
299.000đ Phí thường niên
4.500.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên năm tiếp theo cho thẻ chính nếu tổng chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ từ 50 triệu đồng trở lên.
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt, Tích điểm thưởng Mastercard

Thẻ tín dụng VPBank Number 1 Mastercard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
30.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
150.000đ Phí thường niên
4.500.000đ Thu nhập tối thiểu

 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên nếu thẻ chính có phát sinh ít nhất 01 giao dịch trong vòng 30 ngày mở thẻ.
 • Miễn phí thường niên năm tiếp theo cho thẻ chính nếu tổng doanh số giao dịch thanh toán trong năm liền trước đạt 20 triệu đồng.

Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt Mastercard

Thẻ tín dụng VIB Financial Free

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
299.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên năm đầu tiên.
 • Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu tổng giao dịch thanh toán tại POS/ Internet đạt tối thiểu 12 triệu trong năm liền trước.
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng nội địa VietCredit

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
450.000đ Phí thường niên
4.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt JCB

Thẻ tín dụng FE CREDIT lo gì

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
12.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
3.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt, Tích điểm thưởng Visa

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt VISA Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh

Thẻ tín dụng rút tiền mặt là gì?

Danh sách thẻ tín dụng rút tiền mặt miễn phí

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ Siêu Miễn Phí MSB Mastercard

Thẻ Siêu Miễn Phí MSB Mastercard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng HDBank Napas Flex

Thẻ tín dụng HDBank Napas Flex

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi Low Fee

Thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi Low Fee

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Gold

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng nội địa ACB Express

Thẻ tín dụng nội địa ACB Express

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VPBank Platinum MasterCard

Thẻ tín dụng VPBank Platinum MasterCard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard

Thẻ tín dụng VPBank MC2 MasterCard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VPBank Number 1 Mastercard

Thẻ tín dụng VPBank Number 1 Mastercard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng VIB Financial Free

Thẻ tín dụng VIB Financial Free

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng nội địa VietCredit

Thẻ tín dụng nội địa VietCredit

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng FE CREDIT lo gì

Thẻ tín dụng FE CREDIT lo gì

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt VISA Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt VISA Platinum

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ