Fingo.vn sử dụng một số tiêu chí khác nhau để đánh giá và xếp hạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính được cung cấp trên trang web, bao gồm:

Mức lãi suất: Chúng tôi xem xét mức lãi suất của các sản phẩm và dịch vụ tài chính và xếp hạng chúng dựa trên mức lãi suất này.

Mức phí dịch vụ: Tương tự như mức lãi suất, Fingo sẽ xem xét các chi phí liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm tất cả các khoản phí có thể được áp dụng, và xếp hạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính dựa trên mức chi phí này.

Tính năng: Fingo sẽ xem xét các đặc điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các tính năng và tiện ích cụ thể và xếp hạng các sản phẩm tài chính dựa trên các đặc điểm này.

Phản hồi từ người dùng: Chúng tôi cũng sẽ xem xét các phản hồi từ người dùng đã sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua các đánh giá và nhận xét của họ, và xếp hạng các sản phẩm tài chính dựa trên phản hồi này.

Chúng tôi cũng có thể hợp tác với các nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ cho người dùng của trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, việc hợp tác này không ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng các sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web của Fingo. Chúng tôi cam kết cung cấp sự so sánh khách quan và công bằng cho người dùng.

Back to top