Thông tin được cung cấp trên website Fingo.vn chỉ dành cho mục đích tham khảo thông tin và không nhằm mục đích thay thế cho dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp.

Chúng tôi cố gắng cung cấp các so sánh khách quan, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp. Bạn nên thực hiện nghiên cứu của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên tài chính chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

Fingo.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc sự phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào có trên trang web.

Xin lưu ý rằng các sản phẩm và dịch vụ tài chính do các nhà cung cấp cung cấp có thể thay đổi theo thời gian và bạn có trách nhiệm xác minh tất cả các điều khoản và điều kiện với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.