Thẻ tín dụng Tích điểm thưởng tốt nhất 06-2023

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.
Tích điểm thưởng Visa

Thẻ tín dụng quốc tế Woori Visa Classic

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
300.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu 1 triệu VNĐ trong vòng 03 tháng từ ngày kích hoạt thẻ
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng, Trả góp 0% lãi suất Visa

Thẻ tín dụng quốc tế Woori Visa Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
900.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Hoàn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu đủ 1 triệu VNĐ trong vòng 03 tháng từ ngày kích hoạt thẻ
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng Visa

Thẻ tín dụng quốc tế HDBank Visa Classic

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Tích điểm đổi quà không giới hạn khi chi tiêu.
 • Miễn phí thường niên trọn đời 2 thẻ phụ cho người thân.
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng, Trả góp 0% lãi suất Mastercard

Thẻ tín dụng HDBank Best Friend Forever

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
10.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu, Tích điểm thưởng Visa

Thẻ tín dụng HDBank Vietjet Visa Classic

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên năm đầu thẻ chính, trọn đời thường niên 2 thẻ phụ cho người thân.
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Travel

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
399.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí giao dịch ngoại tệ
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Standard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Link

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
30.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Du lịch, Tích điểm thưởng, Trả góp 0% lãi suất Visa

Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
30.000.000đ Phí thường niên
100.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Tặng 10 lượt chơi Golf miễn phí (bao gồm cả Green Fee + Caddy + Buggy).
 • Bảo hiểm du lịch toàn cầu giá trị tới 1.000.000 USD, theo ưu đãi đặc quyền của thẻ.
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu, Tích điểm thưởng, Trả góp 0% lãi suất Visa

Thẻ tín dụng Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank Visa Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
300.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
200.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế Woori Visa Classic

Thẻ tín dụng quốc tế Woori Visa Classic

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Woori Visa Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế Woori Visa Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế HDBank Visa Classic

Thẻ tín dụng quốc tế HDBank Visa Classic

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng HDBank Best Friend Forever

Thẻ tín dụng HDBank Best Friend Forever

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng HDBank Vietjet Visa Classic

Thẻ tín dụng HDBank Vietjet Visa Classic

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Travel

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Travel

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Standard

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Standard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Gold

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Link

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Link

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite

Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank Visa Gold

Thẻ tín dụng Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank Visa Gold

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ