Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 0,20 5,50 5,50 7,90 8,20 8,40 8,40 9,00 9,00 9,00
Agribank 0,30 4,90 5,40 5,80 5,80 7,20 7,20 7,20 7,20
Bắc Á 0,50 5,50 5,50 7,90 8,00 8,10 8,30 8,40 8,40 8,40
Bảo Việt 0,30 5,15 5,50 7,80 8,00 8,40 8,60 8,30 8,10 7,80
BIDV 0,10 4,90 5,40 5,80 5,90 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20
CBBank 0,20 3,80 3,90 7,10 7,20 7,45 7,50 7,50 7,50 7,50
Đông Á 5,00 5,00 6,90 6,95 7,00 7,60 7,30 7,30 7,30
GPBank 0,50 5,50 5,50 7,80 7,90 8,00 8,10 8,10 8,10 8,10
Hong Leong 5,00 5,20 6,00 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
Indovina 5,20 5,40 8,00 8,30 8,40 8,60 8,70 8,80
Kiên Long 0,50
MSB 5,50 5,50 7,50 7,50 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60
MB 0,30 5,20 5,30 6,50 6,60 7,20 7,20 7,30 7,30 7,00
Nam Á Bank 0,50 5,50 5,50 7,45 7,10 7,30
NCB 0,50 5,00 5,00 7,35 7,40 7,60 7,70 7,80 7,80
OCB 0,20 5,20 5,40 7,70 7,90 8,40 8,90 9,00 9,00 9,00
OceanBank 0,50 5,50 5,50 7,80 7,90 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
PGBank 5,50 5,50 7,30 7,30 7,50 7,50 7,50 7,60 7,60
PublicBank 5,30 5,50 7,50 7,70 8,60 8,80 7,90 7,90
PVcomBank 5,20 5,20 7,20 7,40 7,70 7,70 7,80 7,80 7,80
Saigonbank 0,20 5,50 5,50 7,60 7,70 8,00 8,60 7,60 7,60 7,60
SCB 0,50 5,50 5,50 7,75 7,75 7,80 7,60 7,60 7,60
SeABank 5,20 5,20 6,80 6,83 7,30 7,21 7,22 7,23
SHB
TPBank 5,30 5,45 6,10 7,20 7,20
VIB 5,50 5,50 8,10 8,10 8,30 8,30 8,30
VietCapitalBank 6,00 6,00 8,40 8,60 8,80 8,90 9,00 9,00
Vietcombank 0,10 4,90 5,40 5,80 5,80 7,20 7,20 7,20
VietinBank 0,10 4,90 5,40 5,80 5,80 7,20 7,20 7,20 7,20
VPBank 5,20 7,70 7,90 7,10
VRB 0,50 8,40 8,50 8,80 8,90 8,90

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 0,20 5,50 5,50 8,50 8,70 8,80 9,00 9,20 9,20 9,20
Bắc Á 0,50 5,50 5,50 8,00 8,10 8,20 8,40 8,50 8,50 8,50
Bảo Việt 5,50 5,50 8,30 8,40 8,40 8,60 8,50 8,50 8,00
CBBank 3,90 3,95 7,20 7,30 7,50 7,55
GPBank 0,50 5,50 5,50 8,30 8,40 8,50 8,60 8,60 8,60 8,60
Hong Leong 5,30 5,40 6,20 6,00 6,00 6,00
MSB 4,55 4,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75
Nam Á Bank 5,50 5,50 8,50 8,10 8,20 8,20 8,10 8,40 8,40
OCB 0,20 5,30 5,45 8,50 8,60 8,80 9,10 9,10 9,10 9,10
OceanBank 0,50 5,50 5,50 7,90 8,00 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10
PVcomBank 5,20 5,20 7,70 7,90 8,20 8,30 8,30 8,30
SCB 5,50 5,50 7,80 7,80 7,85 7,75 7,65 7,65 7,65
SHB 3,80 4,00 6,60 6,70 6,90 6,90 7,00 6,60 6,70
TPBank 5,45 5,45 7,80 8,00 7,80 7,80 7,80
VIB 5,50 5,50 8,10 8,10 8,30 8,30 8,30
VietCapitalBank 6,00 6,00 8,60 8,80 9,00 9,00 9,00