Thẻ tín dụng miễn phí thường niên tốt nhất 05-2023

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.
Rút tiền mặt Mastercard

Thẻ Siêu Miễn Phí MSB Mastercard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
1.000.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
12.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt VISA Classic

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Standard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
50.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB 7-Eleven

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh

Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng JCB

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Link

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
30.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng ABBank Visa Priority

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời cho chủ thẻ chính và 03 chủ thẻ phụ
Chọn thẻ để so sánh
Tích điểm thưởng Mastercard

Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
100.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
JCB

Thẻ tín dụng FE CREDIT JCB Plus+

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
60.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
3.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt JCB

Thẻ tín dụng FE CREDIT lo gì

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
12.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
Miễn phí Phí thường niên
3.000.000đ Thu nhập tối thiểu
 • Miễn phí thường niên trọn đời
Chọn thẻ để so sánh

Phí thường niên là phí dịch vụ mà ngân hàng thu để duy trì hoạt động thẻ. Thông thường, các ngân hàng sẽ miễn phí thường niên năm đầu hoặc miễn phí năm tiếp theo nếu chủ thẻ chi tiêu đạt mức theo quy định.

Tuy nhiên, để thu hút khách hàng sử dụng thẻ tín dụng và cạnh tranh với các ngân hàng khác, một số ngân hàng cung cấp thẻ tín dụng miễn phí thường niên trọn đời.

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ Siêu Miễn Phí MSB Mastercard

Thẻ Siêu Miễn Phí MSB Mastercard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt VISA Classic

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt VISA Classic

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Standard

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Standard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Gold

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB 7-Eleven

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB 7-Eleven

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt

Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Link

Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Link

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng ABBank Visa Priority

Thẻ tín dụng ABBank Visa Priority

Thêm thẻ
Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard

Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng FE CREDIT JCB Plus+

Thẻ tín dụng FE CREDIT JCB Plus+

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng FE CREDIT lo gì

Thẻ tín dụng FE CREDIT lo gì

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ