Thẻ tín dụng Kienlongbank tốt nhất 11-2023

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Classic

30.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
250.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Gold

100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Classic

30.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
99.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Gold

100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
199.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Platinum

Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
700.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Platinum

Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
399.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Platinum

Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
399.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Gold

100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
199.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Classic

30.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
99.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Kiến thức thẻ tín dụng

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ