Thẻ tín dụng Kienlongbank tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

9 thẻ tín dụng Kienlongbank

Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Classic
1 reviews

Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Classic

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 250.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Gold

Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Gold

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 400.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Classic
1 reviews

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Classic

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 99.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Gold

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Gold

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế KienlongBank Visa Platinum

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 700.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank JCB Platinum

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 399.000 VNĐ
Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Platinum

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Platinum

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 399.000 VNĐ
Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Gold

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Gold

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Classic

Thẻ tín dụng KienlongBank Sunshine JCB Classic

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 99.000 VNĐ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top