Thẻ tín dụng BAOVIETBank tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

3 thẻ tín dụng BAOVIETBank

Thẻ tín dụng BAOVIET Bank Napas
Rút tiền mặt tốt nhất

Thẻ tín dụng BAOVIET Bank Napas

Miễn phí thường niênTrả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức 10 - 500 triệu VNĐ
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Thu nhập từ Đang cập nhật

Ứng/Rút tiền mặt tối đa lên đến 100% hạn mức được cấp với phí rút tiền chỉ 1%/ số tiền giao dịch

Thẻ tín dụng quốc tế BAOVIET Bank Visa Classic

Thẻ tín dụng quốc tế BAOVIET Bank Visa Classic

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Thẻ tín dụng quốc tế BAOVIET Bank Visa Gold

Thẻ tín dụng quốc tế BAOVIET Bank Visa Gold

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 400.000 VNĐ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top