Thẻ tín dụng ACB tốt nhất 09-2023

Phạm Hoàng Thảo Vy

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Visa

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Infinite

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
19.900.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
  • Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu tổng chi tiêu 12 tháng gần nhất tối thiểu 500 triệu VNĐ
Chọn thẻ để so sánh
Trả góp 0% lãi suất JCB

Thẻ tín dụng quốc tế ACB JCB Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
200.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Mastercard

Thẻ tín dụng quốc tế ACB MasterCard Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
200.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu

Không có

Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt

Thẻ tín dụng nội địa ACB Express

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
20.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
299.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí rút tiền mặt tại tất cả ATM và Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB trên toàn quốc
Chọn thẻ để so sánh
Du lịch, Hoàn tiền Visa

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Signature

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
1.900.000đ Phí thường niên
15.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
1.299.000đ Phí thường niên
10.000.000đ Thu nhập tối thiểu

Không áp dụng

Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Digi

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
200.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
600.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Rút tiền mặt, Trả góp 0% lãi suất Visa

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Gold

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
200.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
5.000.000đ Thu nhập tối thiểu
  • Hoàn 100% phí thường niên khi khách hàng mở thẻ và chi tiêu 1 triệu
Chọn thẻ để so sánh

Thẻ tín dụng ACB

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Infinite

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Infinite

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế ACB JCB Gold

Thẻ tín dụng quốc tế ACB JCB Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế ACB MasterCard Gold

Thẻ tín dụng quốc tế ACB MasterCard Gold

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng nội địa ACB Express

Thẻ tín dụng nội địa ACB Express

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Signature

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Signature

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Platinum

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Digi

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Digi

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Gold

Thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Gold

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ