Avatar of Phạm Hoàng Thảo Vy

Phạm Hoàng Thảo Vy

Việt Nam

22/05/2004
Thaovy.fingo@gmail.com
0915564217

Giới thiệu

Phạm Hoàng Thảo Vy có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty khác nhau, tôi thật sự rất yêu thích và có đam mê với Marketing không chỉ về sự phát triển của ngành mà còn bởi tính sáng tạo không ngừng, hiện tại tôi đang là nhân viên content tại công ty tài chính Fingo Việt Nam.