Thẻ tín dụng SHB Finance tốt nhất 04-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

1 thẻ tín dụng SHB Finance

Thẻ tín dụng SHBFinance Cash Card
1 reviews
Rút tiền mặt tốt nhất

Thẻ tín dụng SHBFinance Cash Card

Miễn phí thường niênTrả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Đến 100 triệu VND
Phí thường niên Miễn phí
Thu nhập từ Đang cập nhật

Miễn phí thường niên trọn đời, Rút tiền 100% hạn mức, Miễn phí rút tiền mặt cho 10 giao dịch đầu tiên

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ