Thẻ tín dụng CIMB tốt nhất 09-2023

Lê Văn Thiết

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Visa

Thẻ Tín Dụng quốc tế CIMB REVI Visa

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
199.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu nếu có chi tiêu tối thiểu 300.000 VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
  • Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu chi tiêu trung bình 1 triệu VND/ tháng trong năm liền trước.
Chọn thẻ để so sánh
Đồng thương hiệu Visa

Thẻ tín dụng quốc tế CIMB-FINHAY

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
199.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu nếu có chi tiêu tối thiểu 300.000 VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
  • Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu có chi tiêu trung bình 1.000.000 VND/tháng trong năm liền trước.
Chọn thẻ để so sánh

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ Tín Dụng quốc tế CIMB REVI Visa

Thẻ Tín Dụng quốc tế CIMB REVI Visa

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế CIMB-FINHAY

Thẻ tín dụng quốc tế CIMB-FINHAY

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ