Đồng thương hiệu, Mua sắm online, Tích điểm Visa

Thẻ tín dụng VIB LazCard

600.000.000đ Hạn mức thẻ
599.000đ Phí thường niên
15.000.000đ Yêu cầu thu nhập
  • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 10.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành.
  • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 60.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành
  • Tặng e-voucher Lazada trị giá 500.000 VNĐ khi chủ thẻ lưu thông tin thẻ tại ứng dụng Lazada và chi tiêu từ 1.000.000 VND tại Lazada trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ
Chọn để so sánh khoản vay
Tích điểm Visa

Thẻ tín dụng VIB Family Link

600.000.000đ Hạn mức thẻ
899.000đ Phí thường niên
15.000.000đ Yêu cầu thu nhập
  • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 10.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành
  • Miễn phí thường niên trọn đời nếu chi tiêu tích lũy hợp lệ đạt 60.000.000 VNĐ trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành
Chọn để so sánh khoản vay
Du lịch, Hoàn tiền Visa

Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Signature

300.000.000đ Hạn mức thẻ
3.000.000đ Phí thường niên
Chọn để so sánh khoản vay