Thẻ tín dụng Vietbank tốt nhất 09-2023

Lê Văn Thiết

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Visa

Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
800.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh

Thẻ tín dụng Vietbank Napas

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
200.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum luxury

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
1.000.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
950.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh
Visa

Thẻ tín dụng Vietbank Visa My Style

5.0 ( 5,080 Đánh giá )
1000+ người đã mở thẻ
500.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
300.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Chọn thẻ để so sánh

Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh

Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum

Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Vietbank Napas

Thẻ tín dụng Vietbank Napas

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum luxury

Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum luxury

Thêm thẻ
Thẻ tín dụng Vietbank Visa My Style

Thẻ tín dụng Vietbank Visa My Style

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ