Thẻ tín dụng Vietbank tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

4 thẻ tín dụng Vietbank

Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum

Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 800.000 VNĐ
Thẻ tín dụng Vietbank Napas

Thẻ tín dụng Vietbank Napas

Miễn phí rút tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum luxury

Thẻ tín dụng Vietbank Visa Platinum luxury

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 950.000 VNĐ
Thẻ tín dụng Vietbank Visa My Style

Thẻ tín dụng Vietbank Visa My Style

Trả góp 0% lãi suất
Đăng ký ngay
so sánh
Hạn mức Không giới hạn
Phí thường niên 300.000 VNĐ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top