Thẻ tín dụng quốc tế Bản Việt JCB Travel

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho Tích điểm thưởng
  Hạn mức thẻ 50 Triệu - Không giới hạn
  Hạng thẻ
  Thương hiệu thẻ JCB
  Thu nhập tối thiểu không yêu cầu thu nhập
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  • Miễn phí giao dịch ngoại tệ
  Hoàn tiền
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày
  Lãi suất 35%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 399,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ Miễn phí
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 3% số tiền giao dịch, tối thiểu 50,000 VNĐ
  Khoản thanh toán tối thiểu
  Phí chậm thanh toán 6% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 100,000 VNĐ
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ
  Phí vượt hạn mức tín dụng 100,000 VNĐ/lần
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét