Avatar of Trần Thị Diễm Quỳnh

Trần Thị Diễm Quỳnh

Content Writer

Giới thiệu

Trần Thị Diễm Quỳnh (Athene Tran), sinh viên Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang là nhân viên của Fingo Việt Nam.

Kinh nghiệm làm việc

blogtiedientu.com

(11/2021 - 9/2022)
  • Dịch bài viết từ Anh sang Việt về mảng Tiền ảo và Blockchain.
  • Viết bài theo chuẩn SEO.
  • Thiết kế ấn phẩm cho bài viết.

AVA Kids

(4/2022 - 7/2022)
  • Viết bài theo chuẩn SEO về chủ đề Mẹ và Bé.
  • Thiết kế ấn phẩm cho bài viết.

DLS.Inc

(10/2022 - 12/2022)
  • Thiết kế ảnh, retouch ảnh trước in ấn.
  • Rèn luyện kĩ năng chỉnh sửa hình ảnh.

Học vấn

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

(2020-2024)
Tiếng Anh Thương mại