Thẻ tín dụng Eximbank tốt nhất 11-2023

Thẻ tín dụng tốt nhất không phải là chiếc Thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ tín dụng Eximbank Visa Signature

Đặc quyền
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
2.000.000đ Phí thường niên
không yêu cầu Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank Visa Violet

Hoàn tiền
100.000.000đ Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank Visa Platinum Cash Back

Hoàn tiền
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
1.200.000đ Phí thường niên
10.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank JCB Platinum Travel Cash Back

Hoàn tiền
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
1.200.000đ Phí thường niên
10.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank JCB Young

Miễn lãi suất
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank JCB Ultimate

Đặc quyền
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
2.000.000đ Phí thường niên
30.000.004đ Thu nhập tối thiểu
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank Mastercard Gold

Tích điểm thưởng
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank Visa Gold

Tích điểm thưởng
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
400.000đ Phí thường niên
7.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank One World Mastercard

Tích dặm bay
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
1.500.000đ Phí thường niên
30.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank Visa Platinum

Đặc quyền
Không giới hạn Hạn mức thẻ tối đa
1.200.000đ Phí thường niên
10.000.000đ Thu nhập tối thiểu
Đăng ký ngay
so sánh

Thẻ tín dụng Eximbank là gì?

Các loại thẻ tín dung Eximbank

Công cụ thẻ tín dụng

CardMatch™ by Fingo

Giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm thẻ tín dụng của bạn

Công cụ so sánh thẻ tín dụng

So sánh 03 thẻ tín dụng từ các đối tác Fingo

Tính lãi suất trả góp thẻ tín dụng

Công cụ tính lãi suất trả góp bằng thẻ tín dụng

Tra cứu ưu đãi thẻ tín dụng

Khám phá thế giới ngập tràn ưu đãi từ thẻ tín dụng

Fingo Review Eximbank

Hướng dẫn thẻ tín dụng

Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Phí thường niên


Hạn mức thẻ


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ