Chuyển đổi 2000 USD sang VND

Công cụ chuyển đổi tỷ giá USD sang VND chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 USD = 24002.0175 VND

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 30-11-2023

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang VND

1 USD = 24002.0175 VND


Lịch sử tỷ giá 2000 USD đổi sang VND 7 ngày qua

NgàyUSDVND
19-08-20232000 VND47714008.56 USD
20-08-20232000 VND47646444.42 USD
21-08-20232000 VND47612273.12 USD
22-08-20232000 VND47614396.22 USD
23-08-20232000 VND47904497.38 USD
24-08-20232000 VND47968863.58 USD
25-08-20232000 VND48004035 USD

Chuyển đổi tỉ giá USD sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang USD

Bạn cần chuyển đổi tỷ giá

Thông tin này có hữu ích không?