Chuyển đổi tỷ giá USD sang HKD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá USD sang HKD chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 USD = 7.80 HKD

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang HKD

1 USD = 7.80 HKD


Lịch sử tỷ giá 1 USD đổi sang HKD 7 ngày qua

Ngày USD HKD
12-05-2024 1 USD 7.81 HKD
13-05-2024 1 USD 7.81 HKD
14-05-2024 1 USD 7.81 HKD
15-05-2024 1 USD 7.80 HKD
16-05-2024 1 USD 7.80 HKD
17-05-2024 1 USD 7.80 HKD
19-05-2024 1 USD 7.80 HKD

Chuyển đổi tỉ giá USD sang HKD

Chuyển đổi tỉ giá HKD sang USD

Back to top