Chuyển đổi tỷ giá USD sang THB

Công cụ chuyển đổi tỷ giá USD sang THB chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 USD = 36.32 THB

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang THB

1 USD = 36.32 THB


Lịch sử tỷ giá 1 USD đổi sang THB 7 ngày qua

Ngày USD THB
12-05-2024 1 USD 36.81 THB
13-05-2024 1 USD 36.73 THB
14-05-2024 1 USD 36.27 THB
15-05-2024 1 USD 36.14 THB
16-05-2024 1 USD 36.17 THB
17-05-2024 1 USD 36.17 THB
19-05-2024 1 USD 36.32 THB

Chuyển đổi tỉ giá USD sang THB

Chuyển đổi tỉ giá THB sang USD

Back to top