Chuyển đổi tỷ giá CNY sang VND

Công cụ chuyển đổi tỷ giá CNY sang VND chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 CNY = 23990 VND

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 06-12-2023

Biểu đồ biến động giá tiền CNY sang VND

1 CNY = 23990 VND

Không có dữ liệu

Chuyển đổi tỉ giá CNY sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang CNY

Bạn cần chuyển đổi tỷ giá

Thông tin này có hữu ích không?