Chuyển đổi tỷ giá CNY sang VND

Công cụ chuyển đổi tỷ giá CNY sang VND chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 CNY = 3,522.98 VND

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền CNY sang VND

1 CNY = 3,522.98 VND


Lịch sử tỷ giá 1 CNY đổi sang VND 7 ngày qua

Ngày CNY VND
12-05-2024 1 CNY 3,518.94 VND
13-05-2024 1 CNY 3,517.09 VND
14-05-2024 1 CNY 3,525.91 VND
15-05-2024 1 CNY 3,524.96 VND
16-05-2024 1 CNY 3,522.98 VND
17-05-2024 1 CNY 3,522.98 VND
19-05-2024 1 CNY 3,522.98 VND

Chuyển đổi tỉ giá CNY sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang CNY

Back to top