Chuyển đổi tỷ giá AUD sang VND

Công cụ chuyển đổi tỷ giá AUD sang VND chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 AUD = 17,061.01 VND

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền AUD sang VND

1 AUD = 17,061.01 VND


Lịch sử tỷ giá 1 AUD đổi sang VND 7 ngày qua

Ngày AUD VND
09-11-2023 1 AUD 15,488.56 VND
10-11-2023 1 AUD 15,472.89 VND
11-11-2023 1 AUD 15,472.89 VND
12-11-2023 1 AUD 15,553.91 VND
13-11-2023 1 AUD 15,527.13 VND
14-11-2023 1 AUD 15,815.25 VND
19-05-2024 1 AUD 17,061.01 VND

Chuyển đổi tỉ giá AUD sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang AUD

Back to top