Chuyển đổi tỷ giá GBP sang VND

Công cụ chuyển đổi tỷ giá GBP sang VND chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 GBP = 32,229.88 VND

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 18-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền GBP sang VND

1 GBP = 32,229.88 VND


Lịch sử tỷ giá 1 GBP đổi sang VND 7 ngày qua

Ngày GBP VND
12-05-2024 1 GBP 31,972.82 VND
13-05-2024 1 GBP 31,898.22 VND
14-05-2024 1 GBP 32,298.08 VND
15-05-2024 1 GBP 32,247.84 VND
16-05-2024 1 GBP 32,325.30 VND
17-05-2024 1 GBP 32,332.94 VND
18-05-2024 1 GBP 32,229.88 VND

Chuyển đổi tỉ giá GBP sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang GBP

Back to top