Chuyển đổi tỷ giá THB sang VND

Công cụ chuyển đổi tỷ giá THB sang VND chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 THB = 700.68 VND

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 18-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền THB sang VND

1 THB = 700.68 VND


Lịch sử tỷ giá 1 THB đổi sang VND 7 ngày qua

Ngày THB VND
11-05-2024 1 THB 695.43 VND
12-05-2024 1 THB 691.57 VND
13-05-2024 1 THB 692.94 VND
14-05-2024 1 THB 701.75 VND
15-05-2024 1 THB 704.03 VND
16-05-2024 1 THB 703.59 VND
17-05-2024 1 THB 700.68 VND

Chuyển đổi tỉ giá THB sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang THB

Back to top