Chuyển đổi tỷ giá USD sang CAD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá USD sang CAD chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 USD = 1.36 CAD

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang CAD

1 USD = 1.36 CAD


Lịch sử tỷ giá 1 USD đổi sang CAD 7 ngày qua

Ngày USD CAD
12-05-2024 1 USD 1.37 CAD
13-05-2024 1 USD 1.37 CAD
14-05-2024 1 USD 1.36 CAD
15-05-2024 1 USD 1.36 CAD
16-05-2024 1 USD 1.36 CAD
17-05-2024 1 USD 1.36 CAD
19-05-2024 1 USD 1.36 CAD

Chuyển đổi tỉ giá USD sang CAD

Chuyển đổi tỉ giá CAD sang USD

Back to top