Chuyển đổi tỷ giá USD sang SGD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá USD sang SGD chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 USD = 1.35 SGD

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 18-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang SGD

1 USD = 1.35 SGD


Lịch sử tỷ giá 1 USD đổi sang SGD 7 ngày qua

Ngày USD SGD
12-05-2024 1 USD 1.35 SGD
13-05-2024 1 USD 1.35 SGD
14-05-2024 1 USD 1.34 SGD
15-05-2024 1 USD 1.34 SGD
16-05-2024 1 USD 1.35 SGD
17-05-2024 1 USD 1.35 SGD
18-05-2024 1 USD 1.35 SGD

Chuyển đổi tỉ giá USD sang SGD

Chuyển đổi tỉ giá SGD sang USD

Back to top