Chuyển đổi tỷ giá USD sang SGD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá USD sang SGD chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 USD = 23990 SGD

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 06-12-2023

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang SGD

1 USD = 23990 SGD

Không có dữ liệu

Chuyển đổi tỉ giá USD sang SGD

Chuyển đổi tỉ giá SGD sang USD

Bạn cần chuyển đổi tỷ giá

Thông tin này có hữu ích không?