Chuyển đổi tỷ giá

Công cụ chuyển đổi tỷ giá chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 USD = 25,442.50 VND

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 13-06-2024

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang VND

1 USD = 25,442.50 VND


Lịch sử tỷ giá 1 USD đổi sang VND 7 ngày qua

Ngày USD VND
06-06-2024 1 USD 25,424 VND
07-06-2024 1 USD 25,410 VND
08-06-2024 1 USD 25,410 VND
09-06-2024 1 USD 25,422.50 VND
10-06-2024 1 USD 25,435 VND
11-06-2024 1 USD 25,442.50 VND
12-06-2024 1 USD 25,442.50 VND

Chuyển đổi tỉ giá USD sang VND

Chuyển đổi tỉ giá VND sang USD

Back to top