Chuyển đổi tỷ giá USD sang CHF

Công cụ chuyển đổi tỷ giá USD sang CHF chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 USD = 0.91 CHF

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền USD sang CHF

1 USD = 0.91 CHF


Lịch sử tỷ giá 1 USD đổi sang CHF 7 ngày qua

Ngày USD CHF
12-05-2024 1 USD 0.91 CHF
13-05-2024 1 USD 0.91 CHF
14-05-2024 1 USD 0.90 CHF
15-05-2024 1 USD 0.90 CHF
16-05-2024 1 USD 0.91 CHF
17-05-2024 1 USD 0.91 CHF
19-05-2024 1 USD 0.91 CHF

Chuyển đổi tỉ giá USD sang CHF

Chuyển đổi tỉ giá CHF sang USD

Back to top