Chuyển đổi 250 VND sang USD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá VND sang USD chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 VND = 23990 USD

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 06-12-2023

Biểu đồ biến động giá tiền VND sang USD

1 VND = 23990 USD

Không có dữ liệu

Chuyển đổi tỉ giá VND sang USD

Chuyển đổi tỉ giá USD sang VND

Bạn cần chuyển đổi tỷ giá

Thông tin này có hữu ích không?