Chuyển đổi tỷ giá VND sang CNY

Công cụ chuyển đổi tỷ giá VND sang CNY chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 VND = 0.00028 CNY

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền VND sang CNY

1 VND = 0.00028 CNY


Lịch sử tỷ giá 1 VND đổi sang CNY 7 ngày qua

Ngày VND CNY
12-05-2024 1 VND 0.00028 CNY
13-05-2024 1 VND 0.00028 CNY
14-05-2024 1 VND 0.00028 CNY
15-05-2024 1 VND 0.00028 CNY
16-05-2024 1 VND 0.00028 CNY
17-05-2024 1 VND 0.00028 CNY
19-05-2024 1 VND 0.00028 CNY

Chuyển đổi tỉ giá VND sang CNY

Chuyển đổi tỉ giá CNY sang VND

Back to top