Chuyển đổi tỷ giá VND sang SGD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá VND sang SGD chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 VND = 0.000053 SGD

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền VND sang SGD

1 VND = 0.000053 SGD


Lịch sử tỷ giá 1 VND đổi sang SGD 7 ngày qua

Ngày VND SGD
12-05-2024 1 VND 0.000053 SGD
13-05-2024 1 VND 0.000053 SGD
14-05-2024 1 VND 0.000053 SGD
15-05-2024 1 VND 0.000053 SGD
16-05-2024 1 VND 0.000053 SGD
17-05-2024 1 VND 0.000053 SGD
19-05-2024 1 VND 0.000053 SGD

Chuyển đổi tỉ giá VND sang SGD

Chuyển đổi tỉ giá SGD sang VND

Back to top