Chuyển đổi tỷ giá VND sang KRW

Công cụ chuyển đổi tỷ giá VND sang KRW chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 VND = 0.053 KRW

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 18-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền VND sang KRW

1 VND = 0.053 KRW


Lịch sử tỷ giá 1 VND đổi sang KRW 7 ngày qua

Ngày VND KRW
10-05-2024 1 VND 0.054 KRW
11-05-2024 1 VND 0.054 KRW
12-05-2024 1 VND 0.054 KRW
13-05-2024 1 VND 0.054 KRW
14-05-2024 1 VND 0.053 KRW
15-05-2024 1 VND 0.053 KRW
18-05-2024 1 VND 0.053 KRW

Chuyển đổi tỉ giá VND sang KRW

Chuyển đổi tỉ giá KRW sang VND

Back to top