Chuyển đổi tỷ giá VND sang USD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá VND sang USD chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 VND = 0.000039 USD

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 18-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền VND sang USD

1 VND = 0.000039 USD


Lịch sử tỷ giá 1 VND đổi sang USD 7 ngày qua

Ngày VND USD
12-05-2024 1 VND 0.000039 USD
13-05-2024 1 VND 0.000039 USD
14-05-2024 1 VND 0.000039 USD
15-05-2024 1 VND 0.000039 USD
16-05-2024 1 VND 0.000039 USD
17-05-2024 1 VND 0.000039 USD
18-05-2024 1 VND 0.000039 USD

Chuyển đổi tỉ giá VND sang USD

Chuyển đổi tỉ giá USD sang VND

Back to top