Chuyển đổi tỷ giá AUD sang USD

Công cụ chuyển đổi tỷ giá AUD sang USD chính xác nhất!

Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi

1 AUD = 0.67 USD

Tỷ giá chuyển đổi thực vào lúc 19-05-2024

Biểu đồ biến động giá tiền AUD sang USD

1 AUD = 0.67 USD


Lịch sử tỷ giá 1 AUD đổi sang USD 7 ngày qua

Ngày AUD USD
12-05-2024 1 AUD 0.66 USD
13-05-2024 1 AUD 0.66 USD
14-05-2024 1 AUD 0.67 USD
15-05-2024 1 AUD 0.67 USD
16-05-2024 1 AUD 0.67 USD
17-05-2024 1 AUD 0.67 USD
19-05-2024 1 AUD 0.67 USD

Chuyển đổi tỉ giá AUD sang USD

Chuyển đổi tỉ giá USD sang AUD

Back to top