Thẻ ghi nợ ACB tốt nhất 05-2024

Phạm Hoàng Thảo Vy

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ ghi nợ ACB UrBox Visa

Thẻ ghi nợ ACB UrBox Visa

Tích điểm thưởng
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB JCB

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB JCB

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100000
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập 5.000.000 VNĐ
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Platinum

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100000
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Mastercard

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Mastercard

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ nội địa ACB Green

Thẻ ghi nợ nội địa ACB Green

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 50.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Digi

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Digi

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Cashback

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Cashback

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top