Thẻ ghi nợ jcb tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ thanh toán Eximbank JCB Young
Tốt nhất cho chi tiêu toàn cầu

Thẻ thanh toán Eximbank JCB Young

Tích điểm thưởng
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB JCB

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB JCB

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100000
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập 5.000.000 VNĐ
Thẻ thanh toán quốc tế Jetstar Eximbank JCB

Thẻ thanh toán quốc tế Jetstar Eximbank JCB

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế OCB JCB

Thẻ ghi nợ quốc tế OCB JCB

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank JCB Platinum

Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank JCB Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank JCB Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank JCB Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 150000
Phí thường niên 150.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank JCB Classic

Thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank JCB Classic

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank JCB Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế KienlongBank JCB Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top