Thẻ ghi nợ Sacombank tốt nhất 05-2024

Lý Ngọc Anh Thư

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ thanh toán Sacombank Platinum American Express®

Thẻ thanh toán Sacombank Platinum American Express®

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán nội địa SSC

Thẻ thanh toán nội địa SSC

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán Sacombank – HUTECH

Thẻ thanh toán Sacombank – HUTECH

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa Imperial Signature

Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa Imperial Signature

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank JCB Platinum

Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank JCB Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa

Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 149.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank MasterCard

Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank MasterCard

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank UnionPay

Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank UnionPay

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán nội địa Sacombank Napas

Thẻ thanh toán nội địa Sacombank Napas

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top