Thẻ ghi nợ SHB tốt nhất 05-2024

Lê Thị Thu Hoài

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ ghi nợ quốc tế SHB Mastercard

Thẻ ghi nợ quốc tế SHB Mastercard

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 22000
Phí thường niên 8.800 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế SHB Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế SHB Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 22000
Phí thường niên 8.800 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế SHB-FCB MasterCard

Thẻ ghi nợ quốc tế SHB-FCB MasterCard

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 22000
Phí thường niên 5.500 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ nội địa SHB Solid Card

Thẻ ghi nợ nội địa SHB Solid Card

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 54999
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top