Thẻ ghi nợ ABBank tốt nhất 05-2024

Lê Thị Thu Hoài

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ ghi nợ nội địa ABBANK YOUcard Contactless Gold

Thẻ ghi nợ nội địa ABBANK YOUcard Contactless Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế AB Ditizen Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế AB Ditizen Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ nội địa ABBANK YOUcard Contactless

Thẻ ghi nợ nội địa ABBANK YOUcard Contactless

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 50.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ABBANK Visa Contactless Gold

Thẻ ghi nợ quốc tế ABBANK Visa Contactless Gold

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 150.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ABBANK Visa Contactless

Thẻ ghi nợ quốc tế ABBANK Visa Contactless

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top