Thẻ ghi nợ VIB tốt nhất 05-2024

Trần Thị Diễm Quỳnh

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ thanh toán VIB Bill Pay

Thẻ thanh toán VIB Bill Pay

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 240.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế VIB iCard

Thẻ ghi nợ quốc tế VIB iCard

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ VIB LazCard: Thông tin chi tiết

Thẻ ghi nợ VIB LazCard: Thông tin chi tiết

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ nội địa VIB Values

Thẻ ghi nợ nội địa VIB Values

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế VIB Mastercard Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế VIB Mastercard Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ VIB Online Plus 2in1

Thẻ ghi nợ VIB Online Plus 2in1

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top