Hoàn tiền

Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Cashback MasterCard

Hạn mức thẻ
199.000đ Phí thường niên
  • Miễn phí thường niên năm đầu cho thẻ chính
  • Miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu tổng chi tiêu năm trước đạt tối thiểu 30 triệu VNĐ.
Chọn để so sánh khoản vay
Hoàn tiền
Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Platinum

Hạn mức thẻ
327.273đ Phí thường niên
  • Miễn phí thường niên năm đầu khi phát hành 01 thẻ tín dụng thuộc các thương hiệu của VCB (ngoại trừ thẻ tín dụng hạng Platinum);
Chọn để so sánh khoản vay