Thẻ ghi nợ visa tốt nhất 05-2024

Lê Văn Thiết

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ thanh toán Eximbank Visa Platinum
Tốt nhất cho chi tiêu toàn cầu

Thẻ thanh toán Eximbank Visa Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 300.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Eximbank Visa Debit
Tốt nhất cho chi tiêu toàn cầu

Thẻ thanh toán quốc tế Eximbank Visa Debit

Tích điểm thưởng
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Private

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Private

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ ACB UrBox Visa

Thẻ ghi nợ ACB UrBox Visa

Tích điểm thưởng
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Platinum

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Platinum

Hoàn tiền
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100000
Phí thường niên 199.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 100.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Digi

Thẻ ghi nợ quốc tế ACB Visa Digi

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 200.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ VCB DigiCard
Thanh toán trực tuyến tốt nhất

Thẻ ghi nợ VCB DigiCard

Hoàn tiềnMiễn phí thường niên
Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu

Hoàn 5% cho giao dịch thanh toán trực tuyến. Hoàn 0,2% cho giao dịch còn lại

Thẻ Ghi nợ Hong Leong Visa

Thẻ Ghi nợ Hong Leong Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên 50.000 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ KBank Visa

Thẻ ghi nợ KBank Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ ghi nợ Citibank Visa

Thẻ ghi nợ Citibank Visa

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ Ghi Nợ Vietbank Visa Platinum

Thẻ Ghi Nợ Vietbank Visa Platinum

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top