Thẻ ghi nợ SCB tốt nhất 05-2024

Phạm Thị Như Lý

Thẻ ghi nợ tốt nhất không phải là chiếc thẻ ghi nợ có hạn mức cao nhất hay phí thường niên thấp nhất. Mà đó là Thẻ ghi nợ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thẻ thanh toán S-Digital

Thẻ thanh toán S-Digital

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 100
Phí thường niên 120 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán SCB beYOU Cung Hoàng Đạo

Thẻ thanh toán SCB beYOU Cung Hoàng Đạo

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế SCB Mastercard beGREAT

Thẻ thanh toán quốc tế SCB Mastercard beGREAT

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 68
Phí thường niên 108 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thẻ thanh toán quốc tế SCB Mastercard Standard

Thẻ thanh toán quốc tế SCB Mastercard Standard

Đăng ký ngay
so sánh
Phí phát hành 50.000
Phí thường niên 68 VNĐ
Yêu cầu thu nhập không yêu cầu
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Thêm thẻ
Chọn tối đa 3 thẻ để so sánh
Tìm kiếm thẻ phù hợp

Thu nhập của bạn


Mục đích sử dụng


Ngân hàng phát hành thẻ


Thương hiệu thẻ

Back to top