Avatar of Phạm Thị Như Lý

Phạm Thị Như Lý

Content Writer

Giới thiệu

Phạm Thị Như Lý, tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm việc tại Fingo Việt Nam

Kinh nghiệm làm việc

Công ty TNHH Fingo Việt Nam

(2023- hiện tại)

Học vấn

Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

(2020-2024)
Digital Marketing