Thẻ tín dụng SHB Visa Platinum

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Hạn mức thẻ 100 Triệu - 2 Tỷ
  Hạng thẻ Platinum
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu 30 Triệu
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  • Miễn phí thường niên thẻ phụ năm đầu với thẻ phát hành lần đầu tiên
  • Miễn phí thường niên năm đầu với thẻ phát hành lần đầu tiên. Hoàn phí thường niên năm tiếp theo nếu chi tiêu năm liền trước đạt 150,000,000 VND
  Hoàn tiền
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày
  Lãi suất 25.9%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 800,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 500,000 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VND
  Khoản thanh toán tối thiểu

  5% dư nợ cuối kỳ, tối thiểu 50.000 VND

  Phí chậm thanh toán 4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 150.000VND
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2.2% số tiền quy đổi
  Phí vượt hạn mức tín dụng Miễn phí
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét