Thẻ tín dụng ABBANK Visa Gold

 • Tổng quan
  Thẻ tín dụng tốt nhất cho
  Hạn mức thẻ 100 Triệu
  Hạng thẻ Gold
  Thương hiệu thẻ Visa
  Thu nhập tối thiểu 6 Triệu
 • Ưu đãi thẻ tín dụng
  Hoàn phí thường niên
  • Hoàn phí thường niên năm đầu nếu có tổng chi tiêu tối thiểu 500.000 VNĐ trong 45 ngày đầu kể từ ngày kích hoạt thẻ.
  Hoàn tiền
  Tích điểm
  Chi tiêu/dặm
  Ưu đãi đặc quyền
 • Lãi suất & Phí
  Thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày
  Lãi suất 25%
  Phí phát hành thẻ Miễn phí
  Phí thường niên thẻ chính 300,000 VNĐ
  Phí thường niên thẻ phụ 100,000 VNĐ
  Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM 4% số tiền rút, tối thiểu 50.000 VNĐ
  Khoản thanh toán tối thiểu
  • 5% tổng dư nợ, tối thiểu 100.000 VNĐ
  Phí chậm thanh toán 4% số tiền thanh toán tối thiểu chưa thanh toán, tối thiểu 100.000 VNĐ
  Phí chuyển đổi trả góp
  Phí giao dịch ngoại tệ 2,5% số tiền giao dịch
  Phí vượt hạn mức tín dụng 50.000 VNĐ
Đánh giá the-tin-dung
Đánh Giá - Nhận Xét
0
0 nhận xét